GEM®

GEM®

for å erstatte væsketap ved mild til moderat uttørring ved akutt diaré.

Gem brukes ved mild til moderat uttørring ved akutt diaré, som erstatning ved akutt eller kronisk væsketap og ved vedlikehold av vann- og elektrolyttbalansen.