Gjør halsbrann deg usosial?

Gjør halsbrann deg usosial?

Halsbrann behøver ikke ta kontroll over hverdagen din – det finnes nemlig grep du kan ta.

Hvis du er blant dem som er plaget av halsbrann, er du ikke alene. Halsbrann er en vanlig helseplage og kan oppleves som svært plagsomt. Mange velger å unngå sosiale arrangement når plagene er som verst.

Halsbrann kommer av at magesyre er på feil sted. Fungerer ikke lukkemuskelen mellom magesekken og spiserøret slik den skal, kan det komme magesyre opp i spiserøret. Spiserøret er ikke konstruert for å ivareta det sure mageinnholdet, og det er dette som kan resultere i halsbrann.

Symptomene oppleves forskjellig fra person til person. For noen kan det være snakk om milde plager, mens andre kan oppleve sterke smerter. Noen opplever også å få en sur og bitter smak i munnen.

Halsbrann koster

Svensk forskning bekrefter at halsbrannplager gir en betydelig kostnad for samfunnet. Studiens konklusjon var at halsbrannplager førte til betydelig redusert arbeidseffektivitet og redusert helserelatert livskvalitet.

I tillegg kan halsbrannen begrense deg sosialt, fordi du gjerne unngår sosiale sammenhenger som gjerne innebærer mat eller alkohol. Heldigvis finnes det grep du kan gjøre for å få en normalisert hverdag.

Ta kontroll

Det finnes måter å minske symptomene og bli kvitt halsbrann på. Kontakt ditt nærmeste apotek og be om råd og veiledning. De har mye kunnskap og kompetanse og vet hvordan de kan hjelpe deg. Det finnes forskjellige behandlingsalternativ, avhengig av grad og hyppighet på plagene.

 

Referanser:  
https://nhi.no/symptomer/magetarm/syreplager-refluks-veiviser/ 
P.Wahlquist, J.Carlsson, N-O Stålhammar et al. Validity of a Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire for Patients with Symptoms of Gastro-Esophageal Reflux Disease (WPAI-GERD)—Results from a Cross-Sectional Study. Value in health; 2002; 5:2;106-113