Halsbrann er vanligere enn du tror

Halsbrann er vanligere enn du tror

Undersøkelser viser at halsbrann er svært alminnelig. Hele én av tre opplever å ha halsbrann, og én av fire har plager som stadig kommer tilbake.

For enkelte oppleves halsbrann «bare» ubehagelig, mens andre syns dette er svært smertefullt. Mange føler at halsbrann kan gå ut over livskvaliteten – noen blir hjemme fra jobb, andre opplever at det påvirker sexlysten. Halsbrann og sure oppstøt kan også gi dårlig ånde

Hos noen kan tilstanden oppleves kortvarig, men hos andre kan plagene ved halsbrann vare en hel dag og beskrives som langvarig og utmattende. 

Halsbrann er vanlig

En undersøkelse som har blitt gjort med om lag 30 000 personer i Europa, viser at halsbrann oppleves som et stort problem. Se bare på disse tallene:

  • 44 prosent sier at halsbrann påvirker deres livskvalitet
  • Gjennomsnittlig har de hatt halsbrann i seks til syv år
  • En av tre voksne opplever halsbrann
  • En av fire lider av tilbakevendende halsbrann
  • Majoriteten har smerter i flere timer hver dag
  • Fire av fem har ikke vært hos lege
Slik kan du behandle halsbrann

Når lukkemuskelen mellom magen og spiserøret ikke er helt tett, kan det lekke surt mageinnhold opp i spiserøret. Det er dette mange kaller halsbrann. Spiserøret tåler ikke det sure miljøet slik magesekken gjør.

Det finnes flere ting du kan gjøre, og ved å oppsøke apotek kan du få hjelp. De har ekspertisen og kan gi deg råd og veiledning.

Det finnes forskjellige behandlingsalternativ avhengig av varighet og graden av plager. Ved lette til moderate plager kan syrenøytraliserende produkter som Titralac være et alternativ. De gir rask effekt, men gjør ingenting med selve årsaken til halsbrann.

Ønsker du å gjøre noe med årsaken, kan du prøve en protonpumpehemmer – et reseptfritt legemiddel for korttidsbehandling ved reflukssymptomer som hemmer selve syreproduksjonen.

En sykdom

Mange forbinder halsbrann med en usunn livsstil. Men det er en sannhet med modifikasjoner. Ofte er det jo lukkemuskelen mellom spiserør og magesekk som ikke fungerer slik den skal, og hos enkelte kan dette forverres ved inntak av mat og drikke. For mange er halsbrann ikke bare en plage, men en sykdom.

 

Titralac® er et reseptfritt legemiddel som inneholder kalsiumkarbonat. Brukes til voksne over 18 år ved for mye magesyre, magesår, halsbrann og sure oppstøt. 1-2 tabletter ved behov. Maksimaldose: 20 tabletter daglig. Skal ikke brukes ved nedsatt nyrefunksjon eller dersom du har blødninger i mage-tarmkanalen. Lengre tids bruk av høyere dose bør kun foregå i samråd med lege.  Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

 

Referanser:  
Haag et al. The 13-nation study of upper GI symptoms; age and and gender effects. Abstract accepted for publication at DDW 2009, Chicago
Abstract accepted for publication at DDW 2009, Chicago The 13-nation study of upper GI systems: age and gender e ects Haag, S. et al.
Ingela Wiklund. Review of the Quality of Life and Burden of Illness in Gastroesophageal Reflux Disease Digestive Diseases 2004;22:108–114 Dig Dis 2004;22:108–114
https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/magetarmsykdommer/brystbrannsykdom/ 
https://nhi.no/symptomer/magetarm/syreplager-refluks-veiviser
https://helsenorge.no/sykdom/mage-og-tarm/halsbrann