Ta vare på de gode øyeblikkene

Ta vare på de gode øyeblikkene

Halsbrann er en ganske vanlig lidelse. Faktisk er én av fire nordmenn så plaget at det påvirker deres livskvalitet.

De fleste kan få hjelp med plagene halsbrann gir, så lenge de følger råd gitt av lege, apotekansatt eller annet helsepersonell.

Halsbrann kan oppleves som en sterk og brennende følelse som brer seg fra mageregionen og opp til halsen. Problemet kan skyldes at lukkemuskelen som sitter mellom magesekken og spiserøret ikke fungerer som den skal. Det kan oppstå lekkasje, noe som betyr at surt mageinnhold kommer opp i spiserøret. Spiserøret er ikke laget for å ivareta det sure mageinnholdet og det kan oppstå smerter, og det er dette som beskrives som halsbrann.

Hyppigheten og graden av halsbrannplager avgjør ofte hvilken behandling du bør velge.

Sporadiske plager

Sporadiske plager

Dersom du bare har lette halsbrannplager som opptrer av og til kan syrenøytraliserende legemidler være et godt alternativ for å lindre halsbrannen. Slike legemidler består av baser som nøytraliserer syrene i magen, og dette gir ofte rask lindring. Titralac er et slikt syrenøytraliserende og reseptfritt alternativ som brukes ved halsbrann og sure oppstøt. Én til to tabletter tas ved behov, og maksimalt 20 tabletter per døgn. Tablettene kan svelges, tygges eller smeltes på tungen og kan benyttes av voksne over 18 år, samt av gravide eller ammende.

Hvis du innimellom plages av halsbrann og andre ubehag knyttet til for mye magesyre, kan Titralac fungere som en god løsning.

Tilbakevendende plager

Opplever du ofte å være plaget med halsbrann, kan du prøve en protonpumpehemmer. Den virker ved at produksjon av magesyre hemmes, noe som fører til at mageinnholdet som kommer opp i spiserøret er mindre surt.

Halsbrann skal tas på alvor. I tillegg til å være smertefullt, kan det hindre deg i å delta på daglige aktiviteter eller i sosiale lag. Om halsbrann ikke behandles kan det gi andre helseplager. Og husk at apotekansatte kan hjelpe deg å finne riktig behandling.

 

Titralac® er et reseptfritt legemiddel som inneholder kalsiumkarbonat. Brukes til voksne over 18 år ved for mye magesyre, magesår, halsbrann og sure oppstøt. 1-2 tabletter ved behov. Maksimaldose: 20 tabletter daglig. Skal ikke brukes ved nedsatt nyrefunksjon eller dersom du har blødninger i mage-tarmkanalen. Lengre tids bruk av høyere dose bør kun foregå i samråd med lege.  Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

 

Referanser:
Sigterman KE, van Pinxteren B, Bonis PA, et al. Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists and prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease (Review). The Cochrane Library 2013; 5: 1-83.

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/magetarmsykdommer/brystbrannsykdom/ 
https://nhi.no/symptomer/magetarm/syreplager-refluks-veiviser
https://helsenorge.no/sykdom/mage-og-tarm/halsbrann

Norsk legemiddelhåndbok, antacida
https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/magetarm/tilstander-og-sykdommer/spiseror/gastroosofageal-reflukssykdom/ 
https://vof.no/magesyre-mye-eller-lite/