Slik påvirker søvn prestasjonene dine

Slik påvirker søvn prestasjonene dine

Tre gode grunner til å legge seg tidlig hvis du skal noe viktig i morgen.

Du kjenner sikkert igjen følelsen av å være ukonsentrert, døsig og redusert etter kun en natt med lite søvn. Likevel kan det være fristende å sitte og lese til langt på natt dagen før eksamen eller som forberedelser til en presentasjon på jobben.

Det virker kanskje som en god idé å sitte oppe så lenge man kan for å fylle hodet med så mye som mulig, men hvis du er opptatt av prestasjon og resultater er det dette som gjelder: Bedre å starte før enn å bli sittende lenger.

Det vi vet om for lite søvn er at:

  1. Alle kognitive oppgaver blir dårligere1

Forskning på studenter som hadde sovet lite, viste at disse presterte dårligere enn de som hadde sovet godt. De presterte også dårligere enn dem som hadde drukket alkohol.

  1. Det påvirker humøret, konsentrasjonen og yteevnen2

Søvnbehovet varierer fra person til person, og mens enkelte klarer seg med mindre enn seks timers søvn vil andre trenge ni timer for å fungere godt neste dag – og begge deler er normalt2. For lite søvn kan ellers påvirke hvor godt man klarer å fokusere på oppgaver og problemløsning2.

  1. Søvnforstyrrelser hos skiftarbeidere kan føre til nedsatt funksjon3

Lange arbeidsøkter og skiftarbeid, særlig om natten, kan føre til nedsatt funksjon og økt risiko for feilbehandling3. Derfor bør komplisert og nøyaktighetskrevende arbeid legges til dagtid3.

Lytt til podcasten: Spis deg til bedre hukommelse og læreevne!

Melatonin for å regulere døgnrytmeforstyrrelser

Hvis du sliter med døgnrytmeforstyrrelser, kan melatonin bidra til å regulere døgnrytmen slik at du får sove om kvelden2. Melatonin er et hormon som dannes i hjernen og i netthinnen i øyet, og har motsatt virkning av lys: Lys gjør oss oppkvikket og våken, mens melatonin, «søvnhormonet», gjør oss trette5.

Melatonin har klar effekter på søvn, og særlig på døgnrytmen4. Melatonin har vist god effekt ved forstyrrelser i døgnrytmen, jetlag og skiftarbeid ved at det fremskynder søvn5.  Produktet kjøpes reseptfritt på apotek.

Melatonin påvirker kjernen i hjernen som styrer døgnrytmen, og er et effektivt alternativ til lysbehandling med lampe3. Melatonin regnes som et trygt preparat med lite bivirkninger3.

Forskjell på melatonin og sovemedisin

Det finnes en rekke medisiner som benyttes ved søvnløshet, og moderne sovemedisiner regnes som svært virkningsfulle på kort sikt6. Det er likevel grunner til at sovemedisiner skrives ut med forsiktighet. Forskning viser at behandling i mer enn 3-4 uker kan forverre søvnproblemene, og at medisiner derfor sjeldent er til hjelp hvis man sliter med søvn6.

De vanligste sovemedisinene kan være vanedannende og avhengighetsskapende, og erfaring viser at mange som bruker sovemedisiner fortsetter med det i årevis6. Mange opplever dessuten paradoksalt at søvnen blir dårligere og at man ikke føler seg uthvilt selv om man har sovet6.

Vanlig melatonin er annerledes enn tradisjonell sovemedisin, og regnes som trygt 4. Det trekkes frem at en stor fordel ved melatonin er at sammenlignet med andre sovemidler er melatonin ikke vanedannende4.

Melatonin regnes som et trygt preparat med lite bivirkninger. En stor fordel er at det ikke er vanedannende4. Produktet kjøpes på apotek.

Hvis du sliter med døgnrytmen på grunn av dårlig søvn, jetlag, skiftarbeid eller andre grunner, kan Melatonin Orifarm 3 mg bidra til å regulere døgnrytmen ved at det gjør deg trøtt til leggetid5.  

Melatonin Orifarm 3 mg (melatonin) er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av jetlag hos voksne over 18 år. Standarddose er 3 mg (1 tablett) daglig i maksimalt 5 dager. Maksimum daglig dose er 6 mg. Produktet bør ikke tas under graviditet og ved amming eller dersom du er allergisk overfor melatonin eller noen av de andre innholdsstoffene. Lege må kontaktes dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre. Melatonin Orifarm skal ikke inntas sammen med mat. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

 

Kilder:

  1. no, 2020 - Charlotte Boccara (ansvarlig for SNL sin side om blant annet REM-søvn) https://forskning.no/adhd-norges-forskningsrad-partner/kan-bedre-sovn-hjelpe-barn-med-adhd-og-laerevansker/1729143
  2. Boken «Bedre søvn» av Bjørn Bjorvatn: https://issuu.com/fagbokforlaget/docs/bedre_s_vn_3._utg._9788245037180_?fr=sM2Q3YjQ3MzAxNjU
  3. NEL om skiftarbeid og utvidet arbeidstid: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/arbeidsmedisin/eksponeringsfaktorer/psykososialeorganisatoriske-forhold/skiftarbeid-og-utvidet-arbeidstid
  4. Helse-Bergen, Melatoninbehandling av søvnproblemer: https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/melatoninbehandling-av-sovnproblemer
  5. NEL om melatonin: https://legehandboka.no/handboken/legemidler/pasientinformasjon/legemiddel/melatonin
  6. NEL om søvnløshet: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/psykiatri/pasientinformasjon/sovnforstyrrelser/sovnloshet

ID-nummer: NO-MELA-2300002

Foto: Shutterstock