Søvnløs? Dette kan du gjøre

Søvnløs? Dette kan du gjøre

En av tre voksne personer opplever søvnproblemer1. Hvis det gjelder deg: Ta det med ro, for de fleste er dette normalt og det vil gå over1. Dette kan du gjøre hvis du sliter med søvnforstyrrelse.

Søvnvansker kan inkludere problemer med å sovne, oppvåkning i løpet av natten og for tidlig oppvåkning uten å føle seg uthvilt2. Dårlig søvn starter ofte som en reaksjon på en situasjon, eller at miljøet man befinner seg i utfordres (for eksempel at man blir syk eller bor i et bråkete område), men problemene kan vedvare selv etter at de ytre omstendighetene endrer seg2.

Det første du bør gjøre ved søvnforstyrrelser er å gå systematisk til verks og skape et miljø som fremmer god nattesøvn. Her får du dokumenterte råd fra leger og søvnforskere:

Les også: Fem tips for bedre søvn

Melatonin hjelper å justere døgnrytmen

 

Hvis du har forsøkt de dokumenterte rådene uten suksess, kan det være lurt å søke råd fra en lege. At man selv opplever mangel på søvn som et problem er god nok grunn til å oppsøke helsehjelp2.

For noen kan tilskudd av melatonin, «mørkets hormon», bidra til en stabilisering av døgnrytmen3. Melatonin er et hormon som finnes naturlig i kroppen4. Når det blir mørkt, øker kroppens melatoninproduksjon som gjør oss trøtte4. Melatonin-nivået når et maksimum midt på natten mellom ca. kl03 og 04, mens det midt på dagen skilles ut så små mengder at de knapt kan måles3.

Den naturlige melatonin-produksjonen henger også sammen med alder: Jo eldre man er, desto lavere er produksjonen3

Det vi vet er at melatonin har klare effekter på søvn, og særlig på døgnrytmen3.

Melatonin er et effektivt behandlingsalternativ til, eller kan brukes i kombinasjon med, lysbehandling ved døgnrytmelidelse3. Produktet kjøpes reseptfritt på apotek.

Forskjell på melatonin

 

Det finnes hovedsakelig to typer melatonin:

  1. «Vanlig» melatonin, som finnes i vanlig kapsel eller tablett3. «Vanlig» melatonin er det som hovedsakelig brukes i behandling av døgnrytmelidelser3. Det har kort halveringstid og er raskt ute av kroppen. Det kan trygt brukes ved riktig bruk ved døgnrytmelidelser, jetlag, nattarbeid og forsinket søvnfaselidelse3.
  2. Det finnes også et reseptbelagt legemiddel som depottablett hvor melatonin slippes langsomt i kroppen over tid3. Disse gis vanligvis til personer over 55 år eller eldre som sliter med søvnløshet, og er ment å etterligne den langsomme utskillelsen av hormonet med høyest nivå om natten3. Dette produktet kan gi kortere innsovningstid og bedre søvnkvalitet hos eldre, men har ikke dokumentert effekt på døgnrytmeforstyrrelser hvor «vanlig» melatonin anbefales som behandling3.

Melatonin påvirker kjernen i hjernen som styrer døgnrytmen, og er et effektivt alternativ til lysbehandling med lampe3. Mens lys anbefales til bruk om morgenen, anbefales melatonin til bruk på kvelden3. Melatonin regnes som et trygt preparat med få bivirkninger3.

Melatonin Orifarm 3 mg har vist god effekt ved forstyrrelser i døgnrytmen, jetlag og skiftarbeid ved at det fremskynder søvn4. Produktet kjøpes reseptfritt på apotek.

Melatonin Orifarm 3 mg (melatonin) er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av jetlag hos voksne over 18 år. Standarddose er 3 mg (1 tablett) daglig i maksimalt 5 dager. Maksimum daglig dose er 6 mg. Produktet bør ikke tas under graviditet og ved amming eller dersom du er allergisk overfor melatonin eller noen av de andre innholdsstoffene. Lege må kontaktes dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre. Melatonin Orifarm skal ikke inntas sammen med mat. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Kilder:

  1. NEL om søvnforstyrrelse: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/psykiatri/pasientinformasjon/sovnforstyrrelser/sovnloshet
  2. NEL om søvnforstyrrelse: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/psykiatri/pasientinformasjon/hva-kan-det-vare/sovnforstyrrelser-hos-voksne-veiviser
  3. Helse-Bergen, Melatoninbehandling av søvnproblemer: https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/melatoninbehandling-av-sovnproblemer
  4. NEL om melatonin: https://legehandboka.no/handboken/legemidler/pasientinformasjon/legemiddel/melatonin

ID-nummer: NO-MELA-2300003

Foto: Shutterstock