Opplever du halsbrann på jobben?

Opplever du halsbrann på jobben?

Når halsbrannen brenner i brystet, er det ikke enkelt å konsentrere seg om det man skal, men god hjelp er ikke nødvendigvis langt unna.

Mange blir kvalm og uvel av halsbrann. Reflukssykdom kan føre til generell uvelhet og da er det ikke rart at flere velger å bli hjemme fra jobb når de får et anfall av halsbrann, eller at de kjenner at produktiviteten går ned når de har kommet seg på jobb. Opplever du halsbrann på jobben er det viktig at du tar grep.

Færre arbeidstimer med halsbrann på jobben

Undersøkelser viser at halsbrannplager påvirker folks arbeidssituasjon og hvor mye arbeidstid de mistet, var knyttet til hvor sterk halsbrann de hadde. Selv de med mild halsbrann hadde nedsatt produktivitet da de var på jobb.

I tillegg opplever noen halsbrann som smertefullt og det kan dermed være vanskelig å komme seg på jobb.

 

Les også: Gjør halsbrann deg søvnløs?

Løs halsbrannproblemene

For å unngå å skape problemer for arbeidsgiver og kolleger, bør du prøve å finne en god løsning på dine halsbrannproblemer. Tar du ikke tak i din halsbrann, kan det på sikt føre til andre helseplager.

Det finnes forskjellig type behandling, avhengig av hvor plaget du er. Oppsøk ditt nærmeste apotek og be de om hjelp, de har mye kunnskap og kompetanse om halsbrann. Er de usikker sender de deg videre til lege.

Dersom du bare har lette halsbrannplager som opptrer av og til kan syrenøytraliserende legemidler være et godt alternativ for å lindre halsbrannen. Slike legemidler består av baser som nøytraliserer syrene i magen, og dette gir ofte rask lindring. Titralac er et slikt syrenøytraliserende og reseptfritt alternativ som brukes ved halsbrann og sure oppstøt. 

Titralac® er et reseptfritt legemiddel som inneholder kalsiumkarbonat. Brukes til voksne over 18 år ved for mye magesyre, magesår, halsbrann og sure oppstøt. 1-2 tabletter ved behov. Maksimaldose: 20 tabletter daglig. Skal ikke brukes ved nedsatt nyrefunksjon eller dersom du har blødninger i mage-tarmkanalen.
Lengre tids bruk av høyere dose bør kun foregå i samråd med lege.  Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

 

Referanser:
P.Wahlquist, J.Carlsson, N-O Stålhammar et al. Validity of a Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire for Patients with Symptoms of Gastro-Esophageal Reflux Disease (WPAI-GERD)—Results from a Cross-Sectional Study. Value in health; 2002; 5:2;106-113
https://www.helsenett.no/184-sykdommer/mage-tarm/mage-tarm/1577-halsbrann-sure-oppstot.html